IN ẤN > In lịch tết

Lịch Để Bàn


Mã SP: LDB007

- Chất liệu: giấy Couche và Bristol 230g/m2
- Ruột 52 tuần, giấy Fort 70g/m2
- 13 tờ - 13 ảnh
- Kích thước 24 x 16
- Túi thị trường

Sản phẩm khác