GIẤY > Giấy in EDC (in kim)

Giấy EDC-POS in kim


Mã SP: Giấy EDC-POS in kim

HÓA ĐƠN EDC

Mô tả chi tiết:

Hình thức giấy: Giấy cacbonless một bộ hóa đơn gồm 3 liên trắng hồng xanh, có đường bế răng cưa xé.

Định lượng: 58mm

Kích thước: 76mmx140mm

Đóng gói: 1 hộp 100 bộ

Đóng thùng: 50 hộp/ thùng

Sản phẩm khác