IN ẤN > In ấn quảng cáo

Catalouge ARAC


Mã SP: Catalouge ARAC

Kích thước A4, A5 thành phẩm

Bìa 2 tờ ( 4 trang )

Bìa in 4 màu 2 mặt

Giấy Couche hoặc Couche matt định lượng từ 200 gsm- 210 gsm- 230 gsm- 250 gsm- 300 gsm.

Cán OPP bóng hoặc mờ, 1 mặt ngoài hoặc 2 mặt.

Ruột tùy theo nội dung khách hàng

Số trang tối thiểu là 4 ( tổng số trang phải chia hết cho 4 )

Ruột in từ 1-4 màu 2 mặt

Giấy Couche định lường từ 100 gsm- 120 gsm- 150 gsm.

Bấm kim đóng cuốn thành phẩm

Catlogue : Định lượng giấy Bìa và Ruột khác nhau

Sản phẩm khác